Kalite

Kalite Politikamız

VATAN BELGELENDİRME KALİTE POLİTİKAMIZ

 1. TS EN ISO/IEC 17024 ilkelerine uygun hareket edilmesini,
 2. Hizmetlerimizi sağlarken ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 3. Ulusal yeterlilik sistemi konusunda farkındalık yaratarak, belgelendirilmiş nitelikli eleman istihdamını arttırmak,
 4. Hizmet verilen sektör çalışanları ve işverenleri tarafından kabul gören bir sertifikasyon gerçekleştirmek,
 5. Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,
 6. Verdiğimiz hizmetlerin kalitesini; müşterilerimizin isteklerini memnuniyete dönüştüren bir çalışmayı sağlamak
 7. Başvuru sahipleri adaylar ve belgeli kişilere her aşamada ve her konuda tarafsız ve adil davranmayı ,
 8. Akreditasyon kurallarına riayet ederken sistemin devamlılığının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını,
 9. Güçlü bir iletişim, yüksek motivasyon, evrensel kuruluş değerleri ve kültürü oluşturmayı,
 10. İnsana ve topluma saygıyı, çevreye duyarlılığı ve sorumluğu, iş sağlığı ve güvenliğini çalışma ortamına ve koşullarına uygulamayı,
 11. Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyebilecek hiç bir baskı uygulamayacağımızı
 12. Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırdığımızı,

BEYAN VE TAAHHÜT EDERIZ