Vatan Belge

Belgenin Yararları

Bireyler için;

• Yeterlilik Belgesi kişinin, bir işi başarıyla ve işveren tarafından kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösterir.

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, Uluslararası TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre bağımsız, tarafsız ve güvenilir kurumlardan alınan Yeterlilik Belgeleri kişiye, bir işe başvururken sahip olduğu bilgi ve becerileri gösterme olanağı vermektedir.

• Meslek standartları kişiye, yeni bir iş öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

• İş bulmada belgesi olmayanlara göre avantaj sağlayan bir belgedir.

• İşverenler açısından, eleman seçiminde ve istihdamında güvenilir bir belgedir.

 

 

İşverenler için;

• İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini azaltmaktadır,

• İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır,

• İnsan kaynakları yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdisi sağlamaktadır,

• Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulması desteklenmektedir,

• Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen Geçici 10. Madde 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu madde gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ait yeterlilik belgesine sahip çalışanların sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı 12-48 yaş arasında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Daha fazlası için..

Hizmetlerimiz ve kurumumuz hakkında daha fazla bilgi almak için bizi arayabilir, ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.